Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę ,,Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“

2021 m. vasario 18 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės…PlačiauKvietimas teikti paraiškas pagal priemonę ,,Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“

Kvietimas teikti projektines idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“

Paskelbtas kvietimas teikti idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“. Finansavimo tikslas plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir…PlačiauKvietimas teikti projektines idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“