KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI

Pirmąjį 2021 metų ketvirtį planuojama skelbti kvietimą priemonei „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Šia paramos priemone siekiama skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.
Atrankos būdas: projektų konkursas.
Kvietimo biudžetas: 7 700 000 eurų.
Priemonės tikslas: padidinti MVĮ produktyvumą.
Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. Prekių ir paslaugų dizainas.
Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.
Priemonė skirta MVĮ, kurios jau veikia ir, siekdamos konkurencinio pranašumo, yra pasirengusios investuoti į originalių paslaugų sprendimų kūrimą, tobulinimą ir diegimą.

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir paraiškos rengimo sąlygų kreipkitės telefonu +37061834218 arba el. paštu info@veproc.lt.  ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.