Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“

Planuojama paskelbti papildomą kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“.

Atrankos būdas: projektų konkursas.

Kvietimui skirtas biudžetas: 1 391 236 eurų.

Pagal kvietimą, finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

1. naujų metodikų, pagalbos mechanizmų, darbo modelių vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktų tikslinių grupių diegimas ir taikymas projekto įgyvendinimo metu;

2. būtinų priemonių įdiegti ar taikyti naujas metodikas, pagalbos mechanizmus, naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktų tikslinių grupių įsigijimas;

3. paprastasis patalpų remontas, kuriose diegiamos ar taikomos naujos metodikos, pagalbos mechanizmai, darbo modeliai vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktų tikslinių grupių;

4. renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir kita, kas reikalinga diegiant ar taikant naujas metodikas, pagalbos mechanizmus, darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktų tikslinių grupių.

Programos tikslas: prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Remiama veikla: psichinės sveikatos stiprinimas ir prevencijos priemonės, didelis dėmesys vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei.

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir paraiškos rengimo sąlygų kreipkitės telefonu +37061834218 arba el. paštu info@veproc.lt.  ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.