Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas”

2021 m. liepos 7 d. paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ – „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“. Šiuo kvietimu bus siekiama sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas ir skatinti gerovės konsultantų modelio plėtrą Lietuvoje.

Atrankos būdas: projektų konkursas.

Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos). Šiame kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas gali turėti partnerį (-ius), kurių skaičius neribojamas.

Terminas: Paraiškos gali būti teikiamos iki 2021-09-07.

Numatytas kvietimo biudžetas: 271 690 eurų.

Pagal kvietimą, finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

1. gerovės konsultantų paslaugos teikimo vietų įrengimui;

2. gerovės konsultantų paslaugos teikimui;

3. veikloms ir iniciatyvoms, didinančioms gerovės konsultanto paslaugos viešinimą konkrečioje (-iose) savivaldybėje (-ėse), klientų pritraukimui ir gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimui.

Finansavimo intensyvumas: 100 proc.

Numatyti rezultatai:

1. sustiprintos bendruomenės teikiamos psichinės sveikatos paslaugos;

2. pagerėjusi vaikų ir jaunimo psichologinė būsena.

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir paraiškos rengimo sąlygų kreipkitės telefonu +37061834218 arba el. paštu info@veproc.lt  ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.