Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę ,,Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje”

2021 m. vasario 18 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 reikalavimus.
Šiai paramos priemonėi skiriama 10 mln. eurų.
Atrankos būdas: projektų konkursas.
Priemonės tikslas: Plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias prie COVID-19 sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo.
Galimi pareiškėjai: Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės.
Remiama veikla: Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami (pagal šią veiklą finansuojami MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius).
Paramos dydis projektui: iki 300 000 eurų.
Paramos intensyvumas: 100 proc.
Terminai: Paraiškos gali būti teikiamos iki 2021-04-22

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir paraiškos rengimo sąlygų kreipkitės telefonu +37061834218 arba el. paštu info@veproc.lt  ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.