E-VERSLO MODELIS COVID-19 – ES PARAMA VERSLUI

Pirmąjį 2021 metų ketvirtį planuojama skelbti kvietimą priemonei “E-verslo modelis COVID-19”. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai“ įgyvendinimo.
Šiai paramos priemonėi planuojama skirti 42 000 000 eurų.
Atrankos būdas: projektų konkursas.
Priemonės tikslas: padidinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą.
Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos ir /ar teikiamų paslaugų metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų. Partneriai negalimi.
Remiama veikla: e-verslo modelių diegimas, persiorientuojant į procesų ir produktų (gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, MVĮ produktų elektroninę prekybą ir pristatymą: nuotolinių darbo vietų sprendimų diegimas; e-pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas.
Finansuojamos išlaidos: kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, patentų ir licencijų, tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.
Paramos dydis projektui: iki 50 000 eurų.
Paramos intensyvumas: 90 proc.

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir paraiškos rengimo sąlygų kreipkitės telefonu +37061834218 arba el. paštu info@veproc.lt.  ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.