2021-2027 „Erasmus+“

Priėmus 2022 m. metinę darbo programą, Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“. Beveik 3,9 mlrd. EUR padidėjęs kitų metų „Erasmus+“ biudžetas ir toliau užtikrins studijų užsienyje, stažuočių, pameistrystės ir darbuotojų mainų galimybes, taip pat tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektus įvairiose švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto srityse.

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Pavieniai asmenys pasinaudodami programa gali įgyti tarptautinės patirties: studijuoti, kelti kompetencijas, tobulėti neformaliojo ugdymo būdu – užsienyje, tarptautinėje bendruomenėje.

Įvairios organizacijos, įstaigos, institucijos – tiek susiję su formaliuoju, tiek su neformaliuoju švietimu – gali teikti projektų paraiškas ir gauti finansavimą pagal programą.

Programa „Erasmus+“ remiamos veiklos, apimančios tokius veiksmus:

  1. Mobilumas mokymosi tikslais – remiamas studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitų formaliojo švietimo srities darbuotojų, taip pat neformaliojo ugdymo srities darbuotojų, su jaunimu dirbančių asmenų ir kt. mobilumas.
  2. Bendradarbiavimas inovacijų kūrimo ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais – remiamas švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų, organizacijų ir įmonių tarptautinių partnerysčių kūrimas, vystymas.

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir paraiškos rengimo sąlygų kreipkitės telefonu +37061834218 arba el. paštu info@veproc.lt.