Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

Pirmąjį 2021 metų ketvirtį planuojama skelbti kvietimą priemonei „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. Šia paramos priemone siekiama skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Atrankos būdas: projektų konkursas.
Kvietimo biudžetas: 2,6 mln. Eur.
Priemonės tikslas: tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.
Remiama veikla: Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas arba naujos kvalifikacijos suteikimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą

Galimi pareiškėjai: Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).

Reikalavimai pareiškėjam (turi atitikti bent vieną iš kriterijų):

  1. Jau įgyvendino  (per pastaruosius 36 mėn) ar dabar įgyvendina (iki 2 metų po paraiškos pateikimo) investicijų projektą Lietuvoje už 3 mln. Eur.
  2. Projekto įgyvendinimo metu sukurs ne mažiau nei 50 naujų darbo vietų.
  3. Visų pareiškėjo darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje.

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir paraiškos rengimo sąlygų kreipkitės telefonu +37061834218 arba el. paštu info@veproc.lt.  ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti.