Kvietimas teikti projektines idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“

Paskelbtas kvietimas teikti idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)”. Finansavimo tikslas plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

  • socialinei integracijai;
  • socialinių inovacijų kūrimui ir išbandymui;
  • savanoriškos veiklos skatinimui;
  • kitoms veikloms, užtikrinančioms tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.

Kvietimui numatytas 2,6 mln. Eurų finansavimas. Galimi pareiškėjai tiek viešieji tiek juridiniai asmenys.

Paraiškos teikiamos iki 2022-09-30. Vykdoma tęstinė atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus yra paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma.

Dėl išsamesnės informacijos, atrankos kriterijų ir idėjų rengimo sąlygų kreipkitės telefonu +37061834218 arba el. paštu info@veproc.lt.