Apie mus

VEPROC Research and Consulting, UAB yra nuo 2005 metų veikianti įmonė, savo veiklą koncentruojanti mokslinių tyrimų, mokymų organizavimų ir projektų valdymo srityje. Konsultuojame privataus ir viešojo sektorių subjektus bei fizinius asmenis įvairių Europos Sąjungos ir Europos šalių paramos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais, pildome paraiškas, rengiame galimybių studijas, investicinius projektus, verslo planus, statybos techninius projektus, energijos vartojimo auditus, rengiame statybos darbų sąmatas,  organizuojame viešuosius pirkimus, teikiame su mūsų veiklos sritimi susijusias teisines paslaugas.

Veiklą sėkmingai vykdome nuo 2005 metų, per šį laikotarpį rengėme projektus pagal 2004-2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą (BPD), pagal 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos priemones, pagal 2014-2021 metų Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos priemones, pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus, Bendradarbiavimo per sieną programas (Lietuva-Latvija, Lietuva-Lenkija, Lietuva – Baltarusija, Lietuva – Rusija), pagal Šveicarijos paramos priemones, APVA ir kt.

Plačiai esame išplėtoję neformalų švietimą bei visuomenės mokymus sveikatos srityje. COVID-19 laikotarpiu teikiamos psichinės sveikatos stiprinimo paslaugos gyventojams ir įvairūs mokymai asmens higienos ir virusų prevencijos srityse. Per visą veiklos laikotarpį įstaiga yra sukaupusi įvairių nacionalinių bei tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties mokymų srityje.

Iš viso mūsų įmonė yra atlikusi ir įgyvendinusi daugiau nei 1000 įvairių projektų ir užsakymų mūsų komandos gylinimosi srityje.

Pagrindinis VEPROC privalumas yra aukštos kvalifikacijos profesionalų komanda. Varančioji VEPROC jėga yra žmonės įgiję patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansuojamus projektus, turintys daktaro ir magistro mokslo laipsnius, bei praktinę strateginio valdymo patirtį verslo  įmonėse ir viešajame sektoriuje. Mūsų komandoje šiuo metu yra 10 nuolatinių ir laisvai samdomų švietimo, sveikatos, ekonomikos, energetikos, transporto, aplinkos apsaugos, statybų inžinerijos, architektūros ekspertų.