Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę ,,Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“

2021 m. vasario 18 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės…PlačiauKvietimas teikti paraiškas pagal priemonę ,,Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“