Projektų rengimas

2021-2027

2021 – 2027 m. ES fondų investicijų patvirtintos paramos priemonės

2021-2027 „Europos horizontas“. ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa.

2021 – 2027 „Kūrybiška Europa 2021-2027”. Tai Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti.

2021 – 2027 „Europa piliečiams“. Tai Europos Sąjungos programa, siūlanti finansavimą iniciatyvoms, kuriomis stiprinamas Europos atminimas ir skatinamas pilietinis dalyvavimas ES mastu. 

Valstybės investicijų programa

2014-2020

2014 – 2020 m. ES fondų investicijų patvirtintos paramos priemonės

2014 – 2020 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa

2014 – 2020 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

2014 – 2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

2014 – 2020 m. Lietuvos – Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programa

2014 – 2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo parama

2014 – 2020 „Europa piliečiams“.

Valstybės investicijų programa

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo parama 

Baltijos jūros regiono programa

Horizontas 2020

Kiti paramos laikotarpiai

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės

2004-2006 paramos priemonės (BPD)

Projektai –  nuo idėjos iki įgyvendimo. Projektų rengimas – tai mąstymo būdas, apimantis specialiąsias ir  platesnio pobūdžio negu reikia profesijai žinias. Mūsų įmonėje sukurti projektų rengimo metodai ir priemonės leidžia ne tik parengti ir pagrįsti projekto koncepciją, vykdyti projekto planavimą bei atlikti techninį ir ekonominį investicijų pagrindimą, bet ir užtikrina efektyvią projekto kontrolę įgyvendinimo etape bei šiame laikotarpyje atsirandančių pokyčių valdymą. Mes jaučiame didžiulę atsakomybę už savo rengiamus ar įgyvendinamus projektus, tad drąsiai prisiimame riziką kartu su Investuotoju ar Užsakovu visuose projektų realizavimo etapuose. 

 Rengiame projektus įvairiose srityse:

 • socialinės atskirties mažinimo;
 • sveikos gyvensenos skatinimo;
 • sveikatos priežiūros įstaigų vystymo;
 • kultūros paveldo išsaugojimo ir turizmo;
 • energetikos;
 • kaimo plėtros;
 • informacinių technologijų;
 • švietimo;
 • transporto;
 • ES parama verslo įmonėms.
   

Paraiškų pildymas

Mūsų įmonės kolektyvas turi didelę patirtį pildant paraiškas pagal įvairias Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų priemones, todėl savo klientams siūlome aukštos kokybės paraiškų pildymo paslaugas. Pagrindinis dokumentas ūkio subjektams, siekiantiems pasinaudoti Europos Sąjungos arba kitų fondų parama yra paraiška. Pareiškėjas, pretenduojantis gauti paramą bet kurioje srityje (verslo, žemės ūkio ar socialinėje), kartu su projektu bei kitais dokumentais, privalo užpildyti paraišką paramai gauti.

Kiekvienos paraiškos pildymas reikalauja įsigilinimo į programos taisykles, prioritetus, programinius dokumentus, kliento poreikius ir situaciją. Turėdami ilgametę paraiškų pildymo patirtį ir būdami susipažinę su skirtingomis paramos programomis, bei skirtingomis administruojančiomis institucijomis, paslaugas teikiame greitai ir kokybiškai.

Klientams teikiame ne tik paraiškos pildymo paslaugas, bet ir visapusiškai konsultuojame, padedame sukomplektuoti reikiamus dokumentus, o esant reikalui ir pristatome administruojančioms institucijoms kliento vardu. Esant poreikiui kartu su paraiška rengiame investicinius projektus, galimybių studijas, preliminarias galimybių studijas, techninius pagrindimus (atliekame priešprojektinę analizę ir rengiame statybos darbų sąmatas), vykdome potencialių tiekėjų apklausą ir kitą priešprojektinę dokumentaciją.

Investicinių projektų rengimas

Kokybiškas investicinis projektas – sumanymo įgyvendinimo sėkmės garantas. Kiekvienas mūsų parengtas investicinis projektas yra individualus projektas,  optimaliai atitinkantis kliento finansines galimybes, veiklos kryptis bei specifiką.

Investicinis projektas – tai dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. 


VEPROC Research and Consulting, UAB specialistai yra parengę daug investicinių projektų ir galimybių studijų pagal įvairiausias Europos Sąjungos paramos, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų,  Valstybės kapitalo investicijų, LR ministerijų programas. 

Mes galime suteikti kompleksinį paslaugų paketą, t.y. prie investicinio projekto ar galimybių studijos parengti papildomai reikalingą dokumentaciją: techninį pagrindimą, darbų ar planuojamos įrangos sąmatas, priešprojektinius pasiūlymus, pastatų ar inžinerinių sistemų tyrimus ir t.t. kompleksinis paslaugų teikimas ir aukštos kvalifikacijos specialistai garantuoja atsakingą, nuosekliai pagrįstą, kokybišką ir greitą investicinio projekto ar galimybių studijos parengimą. 

Rengiant projektus teikiame šias inžinerines paslaugas:

Statinio techninis projektavimas

Rengiame gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų, inžinerinių statinių (vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai) naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninius projektus.

Taip pat teikiame projektavimo valdymo paslaugas, t.y. užsakovui įgaliojus:

• parengiame ir pateikiame savivaldybės administracijos atitinkamai tarnybai paraiškas statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti;

•  rengiame statinio projektavimo užduotį;

• organizuojame statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinius, geodezinius, topografinius tyrinėjimus, inžinerinius geologinius, geotechninius bei kitus tyrimus, rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo statinio konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimus, matavimus, jų techninės būklės vizualinį įvertinimą;

•  parengiame kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus;

•  gauname statybos leidimą.

Techninį projektą rengiame vadovaudamiesi LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

Atgal

Statybos darbų sąmatų rengimas

Sąmatų sudarymui siūlome šias paslaugas:

 • Atliekame matavimus statybų objekte ir po to parengiame statybos darbų sąmatos skaičiavimus;
 • Tikriname jau sudaryta sąmatą ir konsultuojame iškilusiais klausimais;
 • Sudarome statybos bei inžinerinių darbų lokalines sąmatas ES paramai gauti, fiziniams asmenims, bankams ar kt.;
 • Parengiame konkursinės sąmatas;
 • Vykdome objektų kontrolę;
 • Kvalifikuotai konsultuojame sprendžiant visus su sąmata iškilusius klausimus.

Atgal


Sveikatos apsaugos projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
21.Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Joniškio rajoneJoniškio rajono savivaldybės administracijaPriemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
20.Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimasUkmergės rajono savivaldybės administracijaNorvegijos finansiniai mechanizmai
19.Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Varėnos rajono savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelįVarėnos rajono savivaldybės administracijaNorvegijos finansiniai mechanizmai
18.Saugok sveikatą kol jaunas!Šakių rajono savivaldybės administracijaNorvegijos finansiniai mechanizmai
17.Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!Biržų rajono savivaldybės administracijaNorvegijos finansiniai mechanizmai
16.Sveikas jaunimas – Plungės rajono gerovės pagrindasPlungės rajono savivaldybės administracijaNorvegijos finansiniai mechanizmai
15.Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimasPasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasNorvegijos finansiniai mechanizmai
14.Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimasTelšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasNorvegijos finansiniai mechanizmai
13.Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimasTauragės rajono savivaldybės administracijaNorvegijos finansiniai mechanizmai
12.Sveikas jaunimas – Plungės rajono gerovės pagrindasPlungės rajono savivaldybės administracijaEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
11.Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimasUkmergės rajono savivaldybės administracijaEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
10. Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimasKretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrasAmbulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas 
 9.Palaikomo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Vilniaus miesteVŠĮ Vilkpėdės ligoninėAmbulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas 
8.Ambulatorinės diagnostikos, dienos chirurgijos, priėmimo ir skubios pagalbos, palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Molėtų ligoninėje VŠĮ Molėtų ligoninėAmbulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas  
7. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimasBiržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasVisuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
6. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasVisuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
 5.Palaikomojo gydymo ir slaugos kokybės gerinimas Alytaus rajone VŠĮ Alytaus rajono savivaldybės priminės sveikatos priežiūros centrasAmbulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas 
 4.Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas Panevėžio miesto poliklinikojeViešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinikaPsichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas 
 3.Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasVisuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
2.Utenos psichikos dienos stacionaro įkūrimasViešoji įstaiga „Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras”Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas
1.Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimasKaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasVisuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

Atgal

Socialinės naudos projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
19.Investicijų projektas „Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone”Jurbarko rajono savivaldybės administracijaKraštovaizdžio apsauga
18.Rumšiškių kultūros centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas žmonėms su negaliaRumšiškių kultūros centrasParama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą
17.Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Pasvalio ligoninėjeVšĮ Pasvalio ligoninėSveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems
16.VšĮ Joniškio ligoninės aplinkos pritaikymas neįgaliesiemsVšĮ Joniškio ligoninėSveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems
15.VšĮ Lazdijų ligoninės infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negaliaVšĮ Lazdijų ligoninėSveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems
14.Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninėjeVšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninėSveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems
13.Kaišiadorys – palankus miestas šeimomsKaišiadorių socialinių paslaugų centrasKaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija
12.Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimasKaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijaKaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija
11.Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklaKaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija
10.Šilalės rajono socialinių paslaugų namų VDC plėtraŠilalės rajono socialinių paslaugų namaiEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
9.Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės grupės vaikams ir jaunimuiLabdaros ir paramos fondas „Dienvidis“EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
8.Darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas KupiškyjeKupiškio Jaunimo CentrasEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
7.Šilalės rajono socialinių paslaugų namų VDC plėtraŠilalės rajono socialinių paslaugų namaiEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
6.Labdaros ir paramos fondo „Vilties šviesa” VDC su AJE įkūrimas ir socalinių paslaugų plėtraLabdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa”EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
5.Dovainonių darbo terapijos centro infrastruktūros plėtraDovainonių darbo terapijos centrasNestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
4.Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste, Kupiškio rajone galimybių studijos ir investicinio projekto parengimas Kupiškio rajono savivaldybės administracija Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas 
3.Nuteistųjų ir asmenų išėjusių iš įkalinimo įstaigų, integracija į darbo rinką Šiaulių regioneLabdaros ir paramos fondas „Kriss – Šiaurės vakarų Lietuvoje”Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
2.Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų socialinių paslaugų plėtra  VŠĮ Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namaiNestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
 1.Skuodo miesto centrinės dalies sutvarkymasSkuodo rajono savivaldybės administracijaProbleminių teritorijų plėtra

Atgal

Energetikos projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
15.Rumšiškių kultūros centro pastato atnaujinimas (modernizavimas)Rumšiškių kultūros centrasDaugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas
14.Panevėžio kolegijos pastato Klaipėdos g. 31, Panevėžys, pastatas – gyvenamasis namas, investicijų plano parengimasPanevėžio kolegijaAukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa
13.Jašiūnų miestelio šilumos ūkio modernizavimo galimybių studijaUAB „Šalčininkų šilumos tinklai”Individualus infrastruktūros vystymas
12. VšĮ „Girstučio” kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune kultūrinės dalies rekonstravimas VŠĮ „Girstučio” kultūros ir sporto centrasViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
11.Biochemijos instituto rekonstrukcija – pastato Mokslininkų g. 12 apšiltinimasBiochemijos institutasViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
10.Vilniaus Greitosios Pagalbos Universitetinės ligoninės operacinės bloko renovavimas mažinant energijos vartojimąVilniaus Greitosios Pagalbos Universitetinė ligoninėViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 9.Vilniaus Greitosios Pagalbos Universitetinės ligoninės stacionaro korpuso renovavimas mažinant energijos vartojimąVilniaus Greitosios Pagalbos Universitetinė ligoninėViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 8.Panevėžio kolegijos verslo ir technologijų fakulteto mokomųjų korpusų nr. 4 ir nr. 5 (priestatas su sporto sale) pastatų išorinių atitvarų ir šildymo inžinerinių sistemų rekonstravimasPanevėžio kolegijaViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 7.Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlio išorinių atitvarų remontas ir rekonstravimas, energetikos sistemų modernizavimas, pagerinant jų energetines charakteristikas Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlisViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 6.Investicinis projektas bei energetinis auditas „Valkininkų geležinkelio stoties gyvenvietės lopšelio-darželio „Žibutė” pastato renovacija”Varėnos Rajono savivaldybės administracijaViešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu 
 5.Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas” išorinių atitvarų remontas ir rekonstravimas, energetikos sistemų modernizavimas, pagerinant jų energetines charakteristikasPoilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas”Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 4.Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava” gydymo dalies pastatų renovavimas, tokiu būdu mažinant energetinių išteklių vartojimąValstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava”Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 3.Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filialo pastato, esančio Bangų g. 6A, Klaipėdoje, energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcijaKlaipėdos apskrities ligoninėViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 2.Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filialo pastato, esančio Baltikalnio g. 10, Klaipėdoje, energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcijaKlaipėdos apskrities ligoninėViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 1.Valstybinio patologijos centro pastato renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumąValstybinis patologijos centrasViešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

Atgal

 LAAIF projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
6.VšĮ Kauno mechanikos mokyklos pastato mokomojo korpuso atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudasVšĮ Kauno mechanikos mokyklaLAAIF Klimato kaitos specialioji programa 
5.Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro reabilitacinio profesinio rengimo skyriaus pastato atnaujinimasKauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centrasLAAIF Klimato kaitos specialioji programa 
4.Panevėžio kolegijos pastato Klaipėdos g. 29 modernizavimasPanevėžio kolegijaLAAIF Klimato kaitos specialioji programa 
3.Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastato (unikalus Nr. 7996-4017-1011) modernizavimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudasAukštadvario žemės ūkio mokyklaLAAIF Klimato kaitos specialioji programa 
2.Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos katilinės statyba, įrengiant biokuro katilus Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklaBiokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose
1.UAB „Dilikas” medienos drožlių ir pjuvenų ištraukimo bei oro filtravimo sistemos įrengimasUAB Dilikas Oro taršos mažinimas

Atgal 

Energetiniai sertifikatai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
14.Panevėžio kolegijos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasPanevėžio kolegijaSTR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
13.Marijampolės kolegijos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasMarijampolės kolegijaSTR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
12.Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas” pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasPoilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas”STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
11.VšĮ „Girstučio” kultūros ir sporto centro pastato energinio naudingumo sertifikato parengimasVšĮ „Girstučio” kultūros ir sporto centrasSTR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
10.Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasAukštadvario žemės ūkio mokyklaSTR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
9. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasRokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklaSTR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
8.Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasKaišiadorių technologijų ir verslo mokyklaSTR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
7.Bukiškių žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasBukiškių žemės ūkio mokyklaSTR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”   
6.Zarasų žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasZarasų žemės ūkio mokykla STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
5.Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasVisagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
4.VšĮ Kauno mechanikos mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasVšĮ Kauno mechanikos mokykla STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
3.Joniškio žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasJoniškio žemės ūkio mokykla STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
2.Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasVilniaus komunalinių paslaugų mokykla STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”
1.Utenos regioninio profesinio mokymo centro pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimasUtenos regioninis profesinio mokymo centrasSTR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”

Atgal 

Verslo įmonių projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
13.AB „Jonavos grūdai“ modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, II etapasAB „Jonavos grūdai”Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
12.UAB „Lukšių pieninė” gamybos procesų modernizavimasUAB „Lukšių pieninė”Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą
11.UAB „Megrame medis“ MTTP naujai kuriamų produktų bandymų-testavimo laboratorijos kūrimasUAB „Megrame“ medisIntelektas LT+ 
10.UAB „Galjana“ konkurencingumo didinimas, modernizuojant gamybinę bazę    UAB „Galjana“Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
9.AB „Jonavos grūdai“ modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, I etapasAB „Jonavos grūdai”Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 8.BĮ UAB „Olkusjana” pridėtinės vertės didinimas modernizuojant mėsos perdirbimo proceso įrangą ir būtiną technikąBĮ UAB „Olkusjana”Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 7.  UAB „Eko vėjas“ gamybinės bazės sukūrimas vėjo jėgainių gamybai UAB „Eko vėjas”Parama verslo kūrimui ir plėtrai
 6.UAB „Bačkonys” paslaugų teikimo tobulinimas optimizuojant verslo procesus elektroninėje erdvėjeUAB „Bačkonys”E-verslas LT
5. UAB „Klaipėdos mėsinė“ eksporto tikslų įgyvendinimas ir susijusios būtinos technikos bei infrastruktūros modernizavimas, I etapasUAB „Klaipėdos mėsinė“Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 4.UAB „Dilikas” medienos drožlių ir pjuvenų ištraukimo bei oro filtravimo sistemos įrengimasUAB „Dilikas”LAAIF programa
 3.Pramonės parko verslo planasUAB „Vilniaus žemės grupė”Privačios investicijos
 2.Viešbučio statybos verslo planasUAB „Vilniaus žemės grupė”Privačios investicijos
 1.Potencialių klientų kontaktų duomenų bazės parengimasSummit OU filialas Hansa ConferencesPrivačios investicijos

Atgal

Strateginis ir teritorinis planavimas

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasTikslas
 3.Jurbarko ligoninės strateginis planas Jurbarko ligoninėStrateginio planavimo dokumentas
 2.Akmenės rajono, Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bendrųjų planų socialinės – ekonominės dalies parengimasVilniaus Gedimino Technikos UniversitetasRajono miestų bendrojo plano dalys
 1.Tauragės rajono bendrojo plano socialinės – ekonominės dalies parengimasVilniaus Gedimino Technikos UniversitetasRajono bendrojo plano dalis

Atgal

Rinkos tyrimai ir analizės

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
 6.Anglijos langų rinkos analizėUAB „Hronas”Privačios investicijos
 5.Šveicarijos langų rinkos analizėUAB „Hronas”Privačios investicijos
 4.Prekybos  plastiko atliekomis Lietuvos Respublikoje rinkos tyrimas UAB „SIKC”Privačios investicijos
 3.Galimybių studija „Jungtinės Karalystės medicininės įrangos rinkos analizė” / Feasibility study „UK Medical Device Market for 2006”UAB „Mundia”Privačios investicijos
 2.Galimybių studija „Kalifornijos valstijos medicininės įrangos rinkos analizė” / Feasibility study „California Medical Device Market for 2006”UAB „Mundia”Privačios investicijos
 1.Tyrimas  „Nuotolinių studijų poreikis bankų sektoriuje”Mykolo Romerio UniversitetasPrivačios investicijos

Atgal

Transporto projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
7.Investicijų projektas „Pėsčiųjų  ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje”Jurbarko rajono savivaldybės administracijaVietinių kelių vystymas
6.Žagarėlės ir Lakštingalų gatvių dalių, gatvės dalies tarp Žagarėlės ir  S. Neries gatvių bei Parko gatvės rekonstrukcijos būtinosios dokumentacijos parengimasMažeikių rajono savivaldybės administracijaSavivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra
5.Ažušilės  ir Ramybes gatvių Ignalinoje ir kelio Girminiai-Zvirbliškė-Ažušilė-Vidiškės dalies rekonstrukcija, galimybių studijaIgnalinos rajono savivaldybės administracijaSavivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra
4.Jautakių ir Ukrinų gatvių bei Varduvos gatvės dalies rekonstrukcijos  būtinosios dokumentacijos parengimas.Mažeikių rajono savivaldybės administracijaSavivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra
3.Gatvių Kupiškio rajono seniūnijos kaimų ribose rekonstravimas Kupiškio rajono savivaldybės administracijaKaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)
2.Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste, Kupiškio rajone galimybių studijos ir investicinio projekto parengimas Kupiškio rajono savivaldybės administracijaPrielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
 1.UAB „Raseinių autobusų parko” galimybių studijaUAB Raseinių autobusų parkasIndividualus infrastruktūros vystymas

Atgal 

VIP projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
6.Kaišiadorių raj. Rumšiškių lopšelio-darželio plėtra (patalpų įsigijimas)Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijaValstybės kapitalo investicijos
5. Linkuvos socialinių globos namų atnaujinimasLinkuvos socialinių globos namaiValstybės kapitalo investicijos
4.Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos katilinės modernizavimas, įrengiant biokuro katilusRokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklaValstybės kapitalo investicijos
3.VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus kapitalinis remontasVšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras Valstybės kapitalo investicijos
2.TV laidų filmavimo ir montavimo įrangaVĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizijaValstybės kapitalo investicijos
1.Skaitmeninė Kilnojama Televizijos Stotis (KTS)VĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizijaValstybės kapitalo investicijos

Atgal 

Kaimo plėtros, žemės ūkio ir žuvininkystės projektai 

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
28.AB „Jonavos grūdai“ modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, II etapasAB „Jonavos grūdai”Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
27.UAB „Lukšių pieninė” gamybos procesų modernizavimasUAB „Lukšių pieninė”Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą
26.Bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos siekiant gilinti socialinės ir kultūrinės veiklos plėtrą Mindūnų seniūnijojeMindūnų bendruomenės centrasKaimo atnaujinimas ir plėtra
25. Keturiasdešimt totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenės namų statybaKeturiasdešimt totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
24.Gaižiūnų kaimo bendruomenės namų remontas ir sporto aikštelės įrengimasGaižiūnų kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
23.Staškūniškio bendruomenės pastato remontas, pritaikant bendruomenės poreikiamsStaškūniškio kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
22.Paparčių buv. Dominikonų vienuolyno 18 a. kapinių koplyčioj išorės ir interjero altorinės sienos dekoro restauravimasKaimų bendruomenė „Viltija”Kaimo atnaujinimas ir plėtra
21.Paparčių buv. Dominikonų vienuolyno parko takų atkūrimasKaimų bendruomenė „Viltija”Kaimo atnaujinimas ir plėtra
20.UAB „Galjana“ konkurencingumo didinimas, modernizuojant gamybinę bazę UAB „Galjana“Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
19.Paparčių buv. dominikonų 18 a. kapinių koplyčios polichrominio dekoro avarinės būklės likvidavimas ir konservavimasKaimų bendruomenė „Viltija”Kaimo atnaujinimas ir plėtra
18.Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios remontasPaparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijaKaimo atnaujinimas ir plėtra
17.Jono Pauliaus II-ojo parko šeimoms sutvarkymasPaparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijaKaimo atnaujinimas ir plėtra
16.Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės namų remontasDidžiųjų Šelvių kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
15.Medeikių kaimo bendruomenės namų remontasMedeikių kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
14. Rinkuškių kaimo kultūros namų remontas renginių kokybei gerintiRinkuškių kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
13.Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos atnaujinimas, pritaikant kaimo bendruomenės poreikiamsPaparčių pagrindinė mokyklaKaimo atnaujinimas ir plėtra
12.Kaimų bendruomenės „Viltija” pastato rekonstrukcija ir pritaikymas jaunimo ir suaugusių poreikiamsKaimų bendruomenė „Viltija”Kaimo atnaujinimas ir plėtra
 11.Staškūniškio bendruomenės pastato remontas, pritaikant bendruomenės poreikiamsStaškūniškio kaimo bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
10.Dainiaus Andriukevičiaus medienos apdirbimo bazės sukūrimasDainius AndriukevičiusPerėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
9. UAB „Klaipėdos mėsinė“ eksporto tikslų įgyvendinimas ir susijusios būtinos technikos bei infrastruktūros modernizavimas, I etapasUAB „Klaipėdos mėsinė“Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 8Kupiškio rajono kaimų ir miestelių gatvių apšvietimo įrengimas ir renovavimasKupiškio rajono savivaldybės administracijaKaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)
 7Gatvių Kupiškio rajono seniūnijos kaimų ribose rekonstravimas Kupiškio rajono savivaldybės administracijaKaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)
 6Kupiškio rajono Alizavos gyvenvietės bendrojo naudojimo sausinimo sistemų statybaKupiškio rajono savivaldybės administracijaKaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)
 5Gatvių Kupiškio rajono Alizavos, Noriūnų, Subačiaus, Skapiškio ir Šimonių seniūnijų kaimo ribose rekonstravimas Kupiškio rajono savivaldybės administracijaKaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)
 4.AB „Jonavos grūdai” modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, I etapasAB „Jonavos grūdai”Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 3.BĮ UAB „Olkusjana” pridėtinės vertės didinimas modernizuojant mėsos perdirbimo proceso įrangą ir būtiną technikąBĮ UAB „Olkusjana”Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 2.UAB „Baltijos delikatesai” pridėtinės vertės didinimas modernizuojant žuvies perdirbimo proceso įrangą ir būtiną technikąUAB „Baltijos delikatesai”Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara
 1.„Žemės ūkio technikos modernizavimas ūkininko Dainiaus Andriukevičiaus dirbamoje valdoje (Prienų rajone)”Dainius AndriukevičiusŽemės ūkio valdų modernizavimas

Atgal  

Švietimo infrastruktūros plėtros ir kvalifikacijos kėlimo projektai 

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
13.Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimasSveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosValstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
12.Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimasValstybinė duomenų apsaugos inspekcijaValstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
11.Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos remontasKaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklaKaimo atnaujinimas ir plėtra
 10Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos aplinkos ir poilsio zonos sutvarkymasKaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklaKaimo atnaujinimas ir plėtra
 9.Ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio – profesinio parengimo komplekso su baseinu narams mokyti sukūrimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla Profesinio mokymo infrastuktūros plėtra
 8.Statybos sektorinis praktinio mokymo centras (SSPMC)Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų rengimo centrasProfesinio mokymo infrastuktūros plėtra
 7.Panevėžio kolegijos praktinio mokymo centro įkūrimasPanevėžio kolegijaKolegijų infrastuktūra, skirta studijoms
 6.Panevėžio kolegijos informatikos inžinerijos ir vadybos bei verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio mokymo bazės modernizavimasPanevėžio kolegijaKolegijų infrastuktūros atnaujinimas ir plėtra
 5.„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas Pabradės vaikų globos namuose”Pabradės vaikų globos namaiŽmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje
 4.„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas Viešvilės bei Pagėgių vaikų globos namuose”Viešvilės vaikų globos namaiŽmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje
 3.Projekto „”Šaltinio” pagrindinės ir Žalgirių vidurinės mokyklos sporto aikštynų rekonstrukcija” paraiškos užpildymas ir galimybių studijos parengimas, siekiant gauti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramąTauragės rajono savivaldybės administracijaEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
 2. 
AB „Kauno kranai” darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, žinių ir gebėjimų didinimas bei pritaikymas prie įmonės poreikių
AB „Kauno kranai”Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
 1.Mokomosios priemonės ir pratybų sąsiuviniai:1.1. Kelių statybos mašinos;1.2. Kelių statybos ir priežiūros technologija;1.3. Kelių statybos medžiagos;1.4. Ekskavatoriai ir melioracinės mašinos;1.5. Skaidrių parengimas minėtoms mokymo priemonėms.Bukiškių žemės ūkio mokyklaBPD 2004-2006 priemonė

Atgal

Kultūros paveldo, saugomų teritorijų ir turizmo projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
13.Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimasJurbarko rajono savivaldybės administracijaAktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
12.Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiamsKaišiadorių rajono savivaldybės administracijaSavivaldybių kultūros paveldo objektu aktualizacija
11.Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatąLietuvos liaudies buities muziejusEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
10.Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbaiSkaudvilės Šv. Kryžiaus parapijaEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
9. Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčios – mauzoliejaus tvarkybos darbų užbaigimas ir pritaikymas visuomenės reikmėmsLentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijaEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
8. Šilti ir jaukūs namai – bendruomenės traukos centrasRinkuškių bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
7.Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos pastato atnaujinimas pritaikant bendruomenės poreikiamsRaudonės bendruomenėKaimo atnaujinimas ir plėtra
6. Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas” aktyvaus poilsio paslaugų plėtra Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas”Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
5.Viešosios įstaigos valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava” medinio paveldo vilos kompleksiškas pritaikymas kultūriniam turizmui VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava”Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
4.Paparčių buv. dominikonų 18 a. kapinių koplyčios polichrominio dekoro avarinės būklės likvidavimas ir konservavimasKaimų bendruomenė „Viltija”Kaimo atnaujinimas ir plėtra
3.Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų socialinių paslaugų plėtra  VŠĮ Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namaiNestacionarių socialinių paslaugų infrastuktūros plėtra
2.Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios remontas Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijaKaimo atnaujinimas ir plėtra
 1.Projekto „Pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės Pilimi, kiemo ir patalpų renovacija ir pritaikymas viešosioms kultūros reikmėms”  paraiškos užpildymas ir galimybių studijos parengimas, siekiant gauti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramąTauragės rajono savivaldybės administracijaEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Atgal

Informacinių technologijų projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
 2.UAB „Bačkonys” paslaugų teikimo tobulinimas optimizuojant verslo procesus elektroninėje erdvėjeUAB „Bačkonys”E-verslas LT
 1.Rokiškio miesto šviesolaidinio interneto infrastruktūros plėtraRokiškio rajono savivaldybės administracijaIndividualus infrastruktūros vystymas

Atgal 

Vandenvalos projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
 4.Kaišiadorių dumblo apdorojimo įrenginių statyba UAB „Kaišiadorių vandenys”Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
 3.Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajoneUAB „Kaišiadorių vandenys”Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
 2.Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra KauneUAB „Kauno vandenys”Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
 1.Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajoneKupiškio rajono savivaldybėVandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

Atgal

Interreg projektai (LAT-LIT, LIT-POL)

Eil. Nr.Projekto pavadinimasUžsakovasParamos priemonė
11.Europos Žydų kultūros paveldo kelio plėtra ir stiprinimas (nuo Žiežmarių iki Ludzos)Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijaInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
10.TOBULOS organizacijos, teikiančios mokymo ir socialinės integracijos paslaugas vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais, pilotinis modelisKaišiadorių šventosios Faustinos mokyklaInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
9.Tvarios, draugiškos ir aktyvios Viesite ir Rokiškio bendruomenėsViesītes novada pašvaldība (Latvija)Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
8.Pasiek-paliesk-pajauskKupiškio rajono savivaldybės administracijaInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
7.Turizmas kaip hobisAkmenės krašto muziejusInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
6.Palanga. Pavilosta: jūros įkvėpta istorijaPalangos kurorto muziejusInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
5.Gyvenimo sąlygų gerinimas skurdžiose teritorijose sukuriant tvarias, aktyvias ir sveikas bendruomenesBiržų rajono savivaldybės administracijaInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
4.Sveikatos paslaugų tobulinimas Bauskos ir Pasvalio regionuosePasvalio rajono savivaldybės administracijaInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
3.Aplankykime Ventą!Ventos regioninio parko direkcijaInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
 2.Keliaukime išmaniai – aplankykime Lietuvą ir LatvijąAnykščių regioninio parko direkcijaInterreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
1.Nėščiųjų priežiūros kokybės gerinimas Lenkijos-Lietuvos pasienyjeVšĮ Respublikinė Kauno ligoninėInterreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa

Atgal